PENERAPAN METODE PROBLEM BASED LEARNING UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA AL QUR AN SISWA KELAS X IPS 6 SMAN 1 SIMPANG EMPAT

Muhammad Yusri

Abstract


„Implementarea eforturilor modelului de învățare bazată pe probleme pentru a îmbunătăți capacitatea
de a citi Coranul elevilor clasei X IPS 6 din SMAN 1 Simpang Empat”.
Acest studiu își propune să determine creșterea activităților de învățare a elevilor după aplicarea
modelului învățării bazate pe probleme (PBL). Profesorul transmite obiectivele, punctele de învățare,
desfășoară discuții de grup, face LKPD, oferă motivație de învățare și concluzii cu privire la
subiectele PAIBP pentru clasa X IPS 6 SMAN 1 Simpang Empat
Această cercetare este o cercetare de acțiune la clasă efectuată în 2 cicluri. Fiecare ciclu se desfășoară
o dată într-o întâlnire începând cu etapa planificării acțiunii, implementând modelul de învățare bazată
pe probleme (PBL) de observare și reflecție. Metoda de colectare a datelor a fost realizată prin
intermediul observației, interviurilor și documentației, analiza datelor fiind efectuată prin compararea
rezultatelor activităților de învățare ale elevilor din ciclul 1 și ciclul 2 cu tehnici descriptive. Aceasta
înseamnă că datele obținute în acest studiu sunt prezentate așa cum sunt și apoi analizate descriptiv
pentru a obține o imagine de ansamblu a faptelor și a le descrie în funcție de fenomen.
Rezultatele au arătat că capacitatea de învățare a elevilor de a citi Coranul la clasa X IPS 6 SMAN 1
Simpang Empat a crescut la subiectul PAIBP, acest lucru a fost arătat din: (1) Pe baza rezultatelor
observațiilor activităților elevilor, informațiile au fost a obținut că a existat o creștere a calității lecturii
ascultate de la 80% la 88%, oral de la 45% la 61%, emoțional de la 65% la 84%, vizual
de la 35% la 78%, scriind de la 65% la 73%, motor de la 39% la 69% și mental de la 66% la 68%. (2)
Creșterea rezultatelor activității de învățare de la ciclul I la ciclul II a crescut cu 12,75% de la 61 la
80,45.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.